Podmínky ochrany osobních údajů

Souhlasím se zpracováním osobních údajů, a to nad rámec konkrétního výběrového řízení. Tyto osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, e-mail, telefon a CV budou zpracovány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU)679/2016 o ochraně osobních údajů, tzv. GDPR, a zákonem č. 110/2019 Sb., zákon o zpracování osobních údajů. Souhlas je udělen společnosti ADASTRA, s.r.o., IČO: 26202981 jakožto správci osobních údajů, pro účely evidování a kontaktování mé osoby jakožto potenciálního kandidáta pro další výběrová řízení u této společnosti a dalších společností patřících do skupiny ADASTRA GROUP (https://adastragrp.com/). Souhlas se zpracováním osobních údajů platí po dobu 3 let. Vím, že mám právo tento souhlas kdykoliv odvolat, právo požadovat od správce osobních údajů přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení jejich zpracování, a vznesení námitky proti jejich zpracování, mám právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, mám-li za to, že správce provádí zpracování osobních údajů v rozporu s GDPR a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Tato svá práva můžu uplatnit kontaktováním správce na emailové adrese GDPRCZ@adastragrp.com.