Podmínky ochrany osobních údajů

Souhlasím se zpracováním osobních údajů. Tyto osobní údaje budou zpracovány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU)679/2016 o ochraně osobních údajů, tzv. GDPR, a zákonem č. 110/2019 Sb., zákon o zpracování osobních údajů. Souhlas je udělen společnosti ADASTRA jakožto správci pro účely výběrového řízení na danou pracovní pozici a dále pro účely evidování mé osoby jakožto potenciálního zaměstnance u této společnosti. Souhlas se zpracováním osobních údajů platí do odvolání. Beru na vědomí, že udělení souhlasu je dobrovolné a že jej mohu kdykoli odvolat. Jsem informován o tom, že mám právo na informaci o tom, jaké osobní údaje, k jakému účelu a jakým způsobem jsou o mně zpracovávány. Pokud zjistím nebo se domnívám, že správce provádí zpracování mých osobních údajů, které je v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, mohu požádat správce o vysvětlení, nebo požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. ADASTRA označuje jednu či více společností holdingu Adastra Group SE.