Řešení společnosti Adastra v globálním výrobním podniku zajišťuje přehled a dohledatelnost klíčových ukazatelů KPI

Mezinárodní společnost, která vyrábí a prodává svůj produkt po celém světě, a která musí na měsíční bázi předepsaným způsobem reportovat. Zákazník získal díky námi dodanému systému ucelený přehled a dohledatelnost všech klíčových ukazatelů a navíc v rámci uzávěrky vytváří forecast do konce fiskálního roku. Kromě toho má pokryty i funcionality budgetingu a reportingu, takže může operativně porovnávat jednotlivá období a řídit nalezené odchylky.

1

Jaký problém jsme řešili?

Vzhledem k rozpětí aktivit zákazníka (technický vývoj, výroba v různých zemích, subdodávky do koncernových továren, globální distribuce) představovala měsíční uzávěrka složitý a neprůhledný proces.

Progresivní vedení controllingu se proto rozhodlo, že je nutné nahradit stávající ruční proces uzávěrek (kdy se data rozesílala v excelech po celém světě, ty někdo upravil a pak je zase ručně konsolidoval z různých verzí zpátky) systematičtějším řešením.

V následném výběrovém řízení zvítězil přístup a technologie prezentované konzultanty Adastry.

Projekt byl svojí komplexitou jedinečný. Firma, která plánuje a vyhodnocuje informace z tolika různých oblastí businessu, je na českém trhu výjimkou.
MICHAL KRATOCHVÍL, DIVISION DIRECTOR, ADASTRA
2

Jaké jsme dodali řešení?

Plánovací proces zákazníka se výrazně zpřesnil a standardizoval díky převedení do technologií IBM Cognos Planning, IBM Cognos TM1, Oracle DB a SAP Business Objects. V těchto technologiích se plánovací proces vyhodnocuje již od r. 2009 (projekt byl zahájen v r. 2008). Adastra zajišťovala implementaci celého řešení i následnou podporu a rozvoj, které probíhají v týmu pěti konzultantů dodnes. Do projektu se průběžně zapojilo přes 100 zaměstnanců na straně zákazníka a více než 15 konzultantů z Adastry.

Plánování je založeno na platformě IBM Cognos Planning a IBM Cognos TM1 a zahrnuje jak strategické plánování, tak budgeting a forecasting. Plánování probíhá na měsíční bázi. Hodnoty plánu se ukládají a archivují v databázi Oracle a jsou zpřístupněny prostřednictvím reportů v SAP Business Objects. 

160000 V rámci projektu vzniklo přes 30 plánovacích modelů pro různé oblasti businessu, které jsou doplněné o více než 200 reportů. Logika výpočtů v databázi má zhruba 160 000 řádků kódu, což podtrhuje rozsah a složitost řešené problematiky.
3

Jak projekt dopadl?

S dodávkou našeho systému došlo k automatizaci mnoha dříve ručně realizovaných úloh, předávání dat mezi odděleními, zvýšení průhlednosti a dohledatelnosti dat a zákazníkovi se otevřely rozsáhlé analytické možnosti napříč informacemi v celém uzávěrkovém procesu.

Po dobrých zkušenostech se systém rozšířil o tvorbu budgetu, čímž se ještě více rozšířily možnosti odchylkových analýz.

Zákazník dnes používá moderní plánovací a reportingové technologie, aby zjednodušil a zpřehlednil své vnitřní procesy. Jsme rádi, že i díky našemu příspěvku zákazník rok od roku roste a je úspěšnou společností i v globálním měřítku.

4

5

Lidé

Kdo se na projektu podílel?

Naše dobrá pověst stojí na schopných lidech, kteří dotáhnou projekt do zdárného konce. V tomto případě se zákazník mohl spolehnout na tyto konzultanty.

Michal Kratochvíl
DIVISION DIRECTOR
Marek Vích
SENIOR CONSULTANT
Zdeněk Hruška
SENIOR CONSULTANT
Filip Rufer
SENIOR CONSULTANT
Kam pokračovat

Přečtěte si i tuto případovou studii

Pokud vás tento příběh zaujal, inspirujte se i dalším povídáním o úspěšných projektech našich zákazníků.