Řešení ACM společnosti Adastra pomáhá automatizovat a zefektivnit řízení kampaní v ČSOB Pojišťovně

Naším úkolem byla automatizace a zefektivnění řízení kampaní a jejich vyhodnocování, včetně umožnění zvýšení počtu běžících kampaní.

1

Jaké jsme dodali řešení

Před implementací Adastra Campaign Managementu (ACM) v pojišťovně byly sady klientů, určených k oslovení, vybírány ručně, stejně tak bylo ručně prováděno vlastní oslovování a vyhodnocování kampaní. 

Řešením byla implementace ACM, včetně přípravy datamartu jako zdroje dat pro kampaně, dále pak implementace reportů sloužících k vyhodnocování kampaní. V druhé etapě byl systém rozšířen o podporu pro řízení sítě získatelů (interních i externích). Systém tak tvoří jeden celek umožňující automatizované zpracování dat klientů, jejich oslovení a vyhodnocení, včetně vyhodnocení jednotlivých kanálů a získatelů.

Benefity projektu:

  • Plánování kampaní.
  • Distribuce úkolů z kampaní vyplývajících na vybrané pojišťovací zprostředkovatele.
  • Sběr zpětné vazby od těchto zprostředkovatelů.
  • Operativní řízení a sledování průběhu kampaní.
  • Operativní vyhodnocování úspěšnosti kampaní.
2

Projekt z pohledu klienta

Před čtrnácti lety jsme naše data o zákaznících svěřili Business Intelligence systémům, které nám pomohla vybudovat Adastra.

Díky tomu máme jeden zdroj dat pro zákaznické databáze, což nám pomohlo výrazně zefektivnit celou operativu řízení. Zároveň máme nastaven celý opakovaně probíhající proces unifikace klienta.  S těmito systémy jsou integrovány naše klíčové aplikace umožňující efektivní obsluhu klienta, řízení obchodních aktivit, detekci podvodných jednání, řízený přístup k datům principem „každému to, co jeho je a co potřebuje pro svou práci“. Vše odpovídá přísným bezpečnostním standardům. To vše ve spolupráci s Adastrou. Mezi uživatele patří zprostředkovatelé pojištění, tedy interní a externí prodejci. Adastra nám pomohla vybudovat modulový systém KIS pro jejich řízení. 

Díky této aplikaci mají zprostředkovatelé moduly, které jim umožňují získat aktuální informace o klientech, řešit úkoly z obchodních kampaní, řešit úkoly spojené se servisem klientovi (například systém automaticky upozorňuje na končící pojistky, na neplacení pojistného klientem), stahovat informace a data potřebná k řízení svých financí (provize, odměny), vidět aktuální výsledky své práce prostřednictvím nastaveného reportingu, řídit denní aktivity. Tento systém také využívají manažeři, kterým pomáhá při řízení, kontrole a vyhodnocování úspěšnosti.

Ing. Hana Krupičková, ředitelka odboru podpory vedení společnosti ČSOB Pojišťovna, a. s.

3

4

5

Mít dobré informace o klientovi a umět je správně využít je základ našeho úspěchu a spokojenosti našich klientů. Díky pomoci Adastry jsme schopni vidět naše zákazníky v širších souvislostech a umět jim nabídnout služby a produkty, které odpovídají jejich potřebám.

ING. HANA KRUPIČKOVÁ, ŘEDITELKA ODBORU PODPORY VEDENÍ SPOLEČNOSTI ČSOB POJIŠŤOVNA, A. S.

Lidé

Kdo se na projektu podílel?

Naše dobrá pověst stojí na schopných lidech, kteří dotáhnou projekt do zdárného konce. V tomto případě se zákazník mohl spolehnout na tyto konzultanty.

No items found.
Kam pokračovat

Přečtěte si i tuto případovou studii

Pokud vás tento příběh zaujal, inspirujte se i dalším povídáním o úspěšných projektech našich zákazníků.

No items found.