Kooperativa se i díky unifikaci dat zavedené společnostmi Adastra a Deloitte připravila na GDPR

Snad žádná velká společnost nepochybuje o obrovských benefitech čistých, konsolidovaných a unifikovaných zákaznických dat pro svůj byznys (při komunikaci se zákazníky i v rámci interních procesů). Se zavedením evropské legislativy GDPR (od 25. května 2018) nutnost konsolidace zákaznických dat, jejich dohledání ve všech firemních systémech a případné smazání, ještě více narůstá. To ví i pojišťovna Kooperativa, která se ve spolupráci se společnostmi Deloitte a Adastra této oblasti intenzivně věnuje. Technologicky se přitom spolehla na řešení Ataccama.

1

Jaký problém jsme řešili

Kooperativa je univerzální pojišťovna, která na českém trhu již 27 let nabízí plný sortiment služeb a všechny standardní druhy pojištění pro občany, drobné firmy i velké podniky. V roce 2005 se stala její součástí také Česká podnikatelská pojišťovna. V současnosti se stará o 2,04 miliónu zákazníků. Kooperativa patří do skupiny Vienna Insurance Group (VIG), předního speci­alisty na pojištění v Rakousku a ve střední a východní Evropě, kterou tvoří kolem 50 společností ve 25 zemích. 

S rostoucím počtem zákazníků a pojistných smluv pojišťovny a s tím souvisejícími datovými objemy si jednotlivé útvary Kooperativy začaly stále více uvědomovat potřebu „čistých dat“. Deficit konsolidovaných a unifikovaných dat nejvíce pociťoval Bezpečnostní odbor pojišťovny, který vypsal výběrové řízení a následně se stal byznys vlastníkem pilotního projektu řešení datové kvality.

V průběhu výběrového řízení se díky analýze společnosti Deloitte a vstupům ze strany Adastry ukázalo, že se nejedná pouze o datovou kvalitu, ale o komplexní projekt v oblasti Master Data Managementu. Zástupci Kooperativy se s touto myšlenkou ztotožnili a rozhodli se pro realizaci projektu masteringu dat. 

Deloitte a Adastra přesvědčily Kooperativu o potřebě masteringu dat.
2

Jaké řešení jsme zvolili

Společnosti Adastra a Deloitte nejprve v rámci projektu nadefinovaly a zavedly jednotné pojmy jako čištění dat, unifikace, mastering, referenční data či Master/zlatý záznam. Následně Adastra nad daty vystavěla pravidla pro mastering a čištění postavená na sofistikované logice.

1015 pojistných podvodů odhalil tým specialistů v Kooperativě, když v roce 2016 prověřoval přes 1600 podezřelých pojistných událostí (zdroj: https://www.novinky.cz/…istovny.html)

Projekt unifikuje pět entit (osoba, adresa, vozidlo, bankovní účet, telefonní číslo), data čerpá z interních systémů pojišťovny i externích databází používaných v pojišťovnictví pro obohacování dat.

Na základě znalostí IT architektury a systémů Kooperativy navrhla Adastra pro mastering dat české technologické řešení Ataccama MDC, které Kooperativa začala používat. Ve volbě nástroje hráli v Kooperativě roli dva významné aspekty:

  • výhodný systém licencování
  • dostupnost lokální podpory (komunikace v češtině a vzdálenost sídla)

Jako první využívá unifikovaná data Bezpečnostní odbor pojišťovny Kooperativa. Data vstupují do systému Adastra Fraud Management System (AFMS), který Adastra v Kooperativě v minulosti implementovala a který identifikuje nestandardní, pro pojišťovnu rizikové jednání, které může být potenciálně podvodné.

3

Jak projekt dopadl

S dokončeným projektem Kooperativa získala:

  • Přesnější informace pro Fraud Management založené na čistých datech
  • Vizualizaci vazeb mezi jednotlivými entitami
  • Jednotný zdroj dat o klientech pro celou společnost – 5 unifikovaných entit, které mohou využívat ostatní aplikace společnosti
  • Jednotné úložiště pravidel datové kvality
  • Nástroj na měření kvality dat
  • Základ řešení GDPR

Kooperativa nyní dokáže ještě efektivněji a přesněji identifikovat podezření na podvodné jednání občanů i podnikatelů. To ve svém důsledku vede k vylepšení celkové finanční bilance Kooperativy, jelikož se tím výrazně zredukovalo vyplácení neoprávněného pojistného plnění. V roce 2016 se jednalo o částku 183 milionů Kč.

183 milionů korun je uchráněná hodnota, kterou Kooperativa v roce 2016 nemusela vyplatit, jelikož potvrdila podvodné jednání klientů (zdroj: https://www.novinky.cz/…istovny.html)

4

5

Po implementaci technologického řešení Ataccama MDC do procesu zpracování dat pro analytické účely se nám velmi výrazně snížil počet false positive nálezů podezřelého jednání. Analytický tým se díky tomu může mnohem podrobněji zabývat podezřelými události. Úspěšnost při dokazování podvodného jednání se zvýšila.

VOJTĚCH STAVNÝ, VEDOUCÍ BEZPEČNOSTNÍHO ODBORU, KOOPERATIVA

Lidé

Kdo se na projektu podílel?

Naše dobrá pověst stojí na schopných lidech, kteří dotáhnou projekt do zdárného konce. V tomto případě se zákazník mohl spolehnout na tyto konzultanty.

Martin Bergner
SENIOR CONSULTANT
Kam pokračovat

Přečtěte si i tuto případovou studii

Pokud vás tento příběh zaujal, inspirujte se i dalším povídáním o úspěšných projektech našich zákazníků.

No items found.