Jak jsme ČSOB pomohli zefektivnit plánování

Banka potřebovala zefektivnit a především zprůhlednit svůj proces plánování, rozpočtování a forecastingu. Díky výběru moderního plánovacího nástroje IBM Cognos TM1 se podařilo společně s interním týmem banky vytvořit řešení, které významně urychlilo plánovací proces a umožňuje tvorbu a kontrolu plánu ve větším detailu.

1

Jaký problém jsme řešili?

Většina kontrolingových oddělení řeší velkou část roku firemní budget a plán na příští rok. Je to časově náročný proces, do nějž je zapojena celá řada osob. Většinou se jedná o složitý „systém“ excelových tabulek, které si každý uživatel upravuje dle svého. 

Další armáda kontrolerů se následně snaží tuto změť tabulek konsolidovat, udržovat různé verze a scénáře a následně je srovnávat mezi sebou. Udržovat konzistenci takovéhoto řešení je složité a zachovat důvěryhodnost těchto dat může být problematické. Navíc přitom narůstají požadavky na detail a hloubku plánu, což zvyšuje nároky jak na technologii, tak na kapacity zaměstnanců.

Banka se rozhodla, že celý proces plánování a rozpočtování urychlí, zprůhlední a zautomatizuje rutinní operace. Díky tomu zbyde více prostoru na větší detail a lepší kontrolu vstupů od ostatních oddělení.

50% - Téměř 50 % CFO postrádá standardizovanou plánovací platformu a 55 % jich není spokojeno s operativním plánovaním a možnostmi analytického forecastingu v jejich firmě.
2

Jaké jsme navrhli řešení?

Na našich standup schůzkách jsem vštěpoval týmu základy principu KISS – Keep it simple, stupid! Mnohokrát se nám to vyplatilo.
PROJEKTOVÝ MANAŽER, ADASTRA

Banka dlouhou dobu vybírala mezi enterprise plánovacími řešeními různých dodavatelů. Ačkoli jsme byli poptáváni na různé technologie, doporučili jsme produkt IBM Cognos TM1, který nejlépe vyhovoval požadavkům a nárokům banky.

Na základě našich zkušeností a znalostí specifik plánovacích projektů jsme doporučili zákazníkovi agilní přístup k implementaci plánovacího nástroje. I to byl jeden z důvodů, proč banka sáhla po řešení od společnosti Adastra.

Bylo potřeba najít vhodný poměr mezi fixací rozsahu s přesnou specifikací a dostatečnou volností pro změny a úpravy specifikace tak, aby bylo dodáno funkční a použitelné řešení.

Během vývoje jsme hojně využívali prototypování. To znamená, že jednotlivé moduly byly vyvíjeny v úzké spolupráci s týmem zákazníka, bez uzavřené specifikace. Testovaly se a komentovaly dílčí části modulů, což umožňovalo odhalit potenciální problémy již v jejich zárodku a nevydávat se na cestu, která by vedla špatným směrem. 

Na řešení pracoval 5 až 7 členný tým Adastry a počet lidí podílejících se na vývoji řešení za banku byl 45.

3

Jak projekt dopadl?

Po deseti měsících kooperativní práce bylo dodáno 12 funkčních modulů pokrývajících finanční plán banky.

V rámci projektu proběhl integrační test, který simuloval celý proces tvorby plánu a prověřil všechny moduly a jejich návaznost. Dodané řešení bylo týden po dokončení nasazeno a použito s úspěchem pro tvorbu plánu na následující rok.

Díky němu se podařilo výrazně zkrátit a zjednodušit plánovací proces. Plán, který vznikl, umožňoval detailnější pohled jak metodou TOP-DOWN pro strategický plán, tak BOTOM-UP pro operativní plán.

Na závěr projektu jsme pro zákazníka a i jako zpětnou vazbu pro nás zrealizovali průzkum spokojenosti, kterého se účastnil celý tým banky i náš. Díky němu jsme nalezli slabiny projektu a identifikovali oblasti, které je nutné dále řešit a vyvíjet.

4

5

Lidé

Kdo se na projektu podílel?

Naše dobrá pověst stojí na schopných lidech, kteří dotáhnou projekt do zdárného konce. V tomto případě se zákazník mohl spolehnout na tyto konzultanty.

Zbyněk Uličník
PROJECT MANAGER
Zdeněk Hruška
SENIOR CONSULTANT
Petr Sládek
CONSULTANT
Petr Buncík
SENIOR CONSULTANT
Kam pokračovat

Přečtěte si i tuto případovou studii

Pokud vás tento příběh zaujal, inspirujte se i dalším povídáním o úspěšných projektech našich zákazníků.

No items found.