Automatizované čištění dat na generálním finančním ředitelství zavedla Adastra

Dnešní digitální doba s sebou přináší stále se stupňující a vyšší nároky na množství a hlavně kvalitu dat uvnitř organizace. S větší či menší nekonzistencí v datech se potýká každá firma i organizace státní správy a musí tento problém řešit. Nejinak tomu bylo i v případě Generálního finančního ředitelství.

1

Jaký problém jsme řešili

Generální finanční ředitelství je státní organizace spravující daně státu (daň z příjmů fyzických osob, daň z příjmů právnických osob, daň z přidané hodnoty, daň silniční, daň z nemovitých věcí, daň z nabytí nemovitých věcí, daň z převodu nemovitostí, daň dědická, daň darovací). Pracuje tedy s obrovským množstvím dat o daňových poplatnících.

Pracovníci GFŘ museli často řešit problémy související s velkým počtem daňových poplatníků (cca deset milionů obyvatel, téměř 500 tisíc cizinců, přes 450 tisíc firem a téměř 1 milion živnostníků (OSVČ)), tedy s ohromným objemem dat. Jedním z nich byla také jednoznačná identifikace fyzických i právnických osob spolu s jednoznačným a správným přiřazením jednotlivých daní k danému subjektu. Zpracovávaná data potřebovali pravidelně aktualizovat, a to co nejrychleji a automatizovaně.

GFŘ spravuje a zpracovává data v miliardových objemech v hodnotě desítek až stovek milionů korun.
2

Jaké řešení jsme zvolili

Jako nejlépe splňující podmínky GFŘ  byl vybrán a nasazen nástroj z rodiny Ataccama Data Platform: Ataccama Data Quality Center (ADQC). Mezi hlavní úlohy, pro které ADQC využívají, patří:

  • unifikace osob v číselnících vnějších zdrojů pro potřeby další analýzy
  • okamžité opravy identifikovaných duplicit
  • automatizované doplňování adres a jejich unifikace
  • a další úlohy

Zpracování dat probíhá dávkově, protože při transformaci dat dochází ke kombinaci ADQC a jiných ETL prostředků s cílem zajistit co nejkvalitnější datovou základnu pro analytickou činnost GFŘ. Variabilita vstupních a výstupních formátů ADQC takové nasazení velice usnadňuje.

ADQC je velmi efektivní a uživatelsky velmi příjemný nástroj, který lze snadno a rychle implementovat. Dodavatel poskytuje dostatečně rozsáhlé a kvalitní školení, dokumentaci i potřebnou součinnost v místě implementace.
ING. BEDŘICH VALIGURA, ŘEDITEL ODBORU DAŇOVÉ ANALYTIKY, GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ
3

Jak projekt dopadl

Samotná instalace nástroje ADQC na Generálním finančním ředitelství proběhla vřádu dní. Součástí implementačního týmu byli izaměstnanci Finanční správy, kteří si dnes vše sami spravují a upravují. Při implementaci ocenili lokální, česky hovořící supportní a vývojovýtým.

Nástroj ADQC nabízí kromě již používaných iřadu dalších funkcionalit, které Generální finanční ředitelství vbudoucnu také využije. Rozhodlo se je nasazovat postupně, vdalších fázích projektu, sohledem na aktuální možnosti a potřeby.

Instalace ADQC proběhla během několika dní.
4

5

Lidé

Kdo se na projektu podílel?

Naše dobrá pověst stojí na schopných lidech, kteří dotáhnou projekt do zdárného konce. V tomto případě se zákazník mohl spolehnout na tyto konzultanty.

Růžena Barešová
BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER
Kam pokračovat

Přečtěte si i tuto případovou studii

Pokud vás tento příběh zaujal, inspirujte se i dalším povídáním o úspěšných projektech našich zákazníků.

No items found.