Adastra v roli systémového integrátora při budování Registru osob

Pryč je doba, kdy jste kvůli jedné změně museli osobně navštívit několik úřadů. Díky základním registrům i moderním komunikačním prostředkům, které státní úředníci používají, se zjednodušila, zpříjemnila i zefektivnila interakce mezi úřady a občany. A přispěla k tomu i Adastra, která se podílela na vzniku Registru osob.

1

Jaký problém jsme řešili

Registr osob (ROS) je jedním ze čtyř základních registrů v rámci soustavy Základních registrů České republiky. Spravuje ho Český statistický úřad. Registr osob slouží k evidenci Právnických osob a jejich organizačních složek, podnikajících Fyzických osob, zahraničních osob a jejich organizačních složek, organizací s mezinárodním prvkem a organizačních složek státu. 

Cílem projektu bylo vybudovat celou infrastrukturu nově vznikajícího informačního systému, naplnit systém relevantními daty, verifikovat data, spustit pilotní provoz a následně nasadit ROS do ostrého provozu. Součástí dodávky byl i Integrovaný agendový informační systém ROS (IAIS-ROS) – centrální webové řešení provozované v gesci ČSÚ, které poskytuje editorům ROS nástroj pro zápis osob i změn referenčních údajů bez nutnosti pro příslušnou agendu vytvářet nebo upravovat vlastní informační systém. Nedílnou součástí projektu bylo nastavení procesů uživatelské podpory, správy systému a aktualizace dat.

Vybudování systému Základních registrů vyžadovalo úzkou spolupráci a koordinaci aktivit 4 zadavatelů (MV, ČSÚ, ČÚZK a ÚOOÚ) a 6 dodavatelů jednotlivých registrů.
1 pouze jednou oznámí podnikatel nebo právnická osoba referenční údaje nebo jejich změnu na úřadě a dál už „obíhají dokumenty (dnes už vlastně jen data 😊 ) a ne lidé“
2

Jaké řešení jsme zvolili

Projekt ROS patří mezi nejkomplexnější projekty, které se na českém trhu realizovaly. O jeho velikosti svědčí:

  • doba trvání – vlastní projekt probíhal v letech 2010 – 2012, v současnosti ČSÚ využívá našich služeb při jeho správě, zajišťování provozní podpory a dalším rozvoji.
  • počet uživatelů – s údaji z ROS pracuje na 7000 uživatelů (využívá se v 35 agendách, které zpracovává asi 6 300 orgánů veřejné moci).

To, že systémovým integrátorem takto rozsáhlého projektu byla zvolena Adastra, podtrhuje důvěryhodnost Adastry na českém trhu.

50+ zdrojových systémů poskytovalo data pro primární naplnění registru osob. Na jejich čistění Adastra nasadila řešení Ataccama Data Quality Center.

Vlastní dodávka projektu zahrnovala mnoho fází a úkolem Adastry bylo koordinovat jednotlivé kroky jako:

  • Kompletní vybudování registru včetně detailní analýzy, designu a implementace registru
  • Návrh a implementace všech hardwarových a softwarových komponent splňujících požadavky na vysokou dostupnost v architektuře 2 datových center
  • Přípravu dat pro iniciální naplnění (kontrola kvality dat, návrhy na opravu, validace adres a reporting) z více než 50 zdrojových systémů
  • Napojení registru osob na soustavu základních registrů včetně integrace s dalšími souběžně realizovanými projekty (Registr obyvatel – ROB, Registr územní identifikace, adres a nemovitostí – RUIAN, Registr práv a povinností – RPP, Informační systém základních registrů – ISZR a informační systém ORG – převodník identifikátorů)
  • Sjednocení procesů registrace osob s právní subjektivitou a přidělování IČO na jednom místě
  • Zajištění vysoké dostupnosti, důsledné sledování kvality a bezpečnosti realizovaných služeb včetně řešení všech aspektů ochrany osobních údajů
  • Úzkou spolupráci a koordinaci aktivit čtyř zadavatelů (Ministerstvo vnitra, Český statistický úřad, Českého úřadu katastrálního a zeměměřičského a Úřad pro ochranu osobních údajů) a šesti dodavatelů jednotlivých registrů.
3

Jak projekt dopadl

Projekt ROS jsme pro ČŠÚ úspěšně dokončili a pokračujeme v něm až do současnosti, když zajišťujeme správu a rozvoj tohoto informačního systému. Ostrý provoz Základních registrů byl spuštěn 1. července 2012. Adastra spolu s dalšími dodavateli získala za Systém Základních registrů veřejné správy ocenění od České asociace manažerů informačních technologií (CACIO) „IT projekt roku 2012“.

3 miliony registrovaných osob eviduje více než 3 miliony podnikajících subjektů v České republice

Hlavní přínos projektu spočíval ve zvýšené efektivitě a kvalitě výkonu státní správy odvozené od dostupnosti aktuálních a validních referenčních údajů.

Velkým nepřímým přínosem bylo ulehčení styku s veřejnou správou pro občany, firmy i další subjekty (nemusí opakovaně dokládat referenční údaje). Při realizaci projektu kladli zadavatelé i dodavatelé velký důraz na vysokou dostupnost, důsledné sledování kvality a bezpečnosti realizovaných služeb včetně řešení všech aspektů ochrany osobních údajů.

27 miliony dotazů do ROS se uskutečnilo od jeho uvedení do provozu tj. od 1. 7. 2012
4

5

Lidé

Kdo se na projektu podílel?

Naše dobrá pověst stojí na schopných lidech, kteří dotáhnou projekt do zdárného konce. V tomto případě se zákazník mohl spolehnout na tyto konzultanty.

Martina Kohoutová
PROJECT MANAGER
Kam pokračovat

Přečtěte si i tuto případovou studii

Pokud vás tento příběh zaujal, inspirujte se i dalším povídáním o úspěšných projektech našich zákazníků.

No items found.