Pro našeho klienta z oblasti bankovnictví hledáme vývojáře do karetního týmu!

Praha
IČO, HPP
ASAP
Nástup dle dohody

Budeme si rozumět, pokud:

 • Znáte Kotlin, Javu, Spring Boot
 • Umíte vytvořit implementaci bez detailního zadání (tj. samostatně si rozvinout a doplnit potřebné detaily nejlépe přímo s ProductOwnerem)
 • Zodpovědně přistupujete ke své práci a úkolům a děláte odhady s rozumnou tolerancí chybovosti
 • Plníte nejen své, ale i týmové závazky
 • Jste odolný/á proti stresu

Výhodu budete mít, pokud znáte:

 • Princip životního cyklu debetních karet
 • Princip integrace a fungování GPE hosta a TIETO web services
 • Kubernetes orchestrace (Azure AKS)
 • Princip Docker image
 • Gitlab pipelines (prace s Git samozrejmost)
 • Principy testování Continuous Delivery – contract testy (Pact), component testy (mocks)
 • Azure Sql Database
 • Azure Service Bus 
 • Azure KeyVault
 • AES/TripleDES + RSA